Išgriauta vėdinimo šachta

Esu V-ių a. daugiabučio namo bendrijos p-kė. Viename I-o a. bute pastebėjau, kad virtuvėje išgriauta ventiliacijos šachta, o lubose įstatytos vent. grotelės. Paaiškinkite, kokią žalą vėdinimo procesui padarė I-e a. virtuvėje išgriauta vėdinimo (natūralaus vėdinimo) šachta ir kaip man toliau elgtis?

Atsakymas:
Vietoje nematant situacijos, labai sunku vertinti. Tačiau griauti ar daryti kitus pakitimus bendros ventiliacijos šachtose negalima.